RSVP

Laat weet ons groot asseblief voor of op 10 Oktober 2015 of jy Janneke en Raydon se troue gaan bywoon.

Belangrik

Die bruidspaar wil graag hê dat alle gaste rustig kuier, sonder enige bekommernis, en hulleself tedeë geniet. Ons versoek dus vriendelik almal se ondersteuning dat geen kinders die troue bywoon nie.


Jy kan op een van die volgende maniere RSVP:


Per e-pos:

Stuur 'n e-pos aan: rsvp@diegrootdag.co.za
Sluit asseblief die volgende inligting in die e-pos in:

  • Jou en jou metgesel se naam
  • Telefoon nommer


Telefonies:


Kontak asseblief vir Janneke, Raydon of hulle moeders vir enige navrae:

Janneke: 012 345 6789
Raydon: 012 345 6789
Zibeth (Janneke se mams): 012 345 6789
Michelle (Raydon se mams): 012 345 6789


Aanlyn:

Vul asb alle besonderhede op die aanlyn vorm in: